Subaru Forester 2.0 DIT CVT Sport - nový automobil zo zahraničia


SK - Prievidza | oblasť pôsobenia kupujúceho: knihárstvo | dodané a prihlásené priamo v Prievidzi | dodané doplnky: dodatočne montovaný alarm, gumené rohože a vanička do batožinového priestoru 


 Späť